เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.

20 ส.ค. 2563 | อ่าน 19 ครั้ง

ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ
– ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.
– เปิดซองในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น.
ผู้สนใจสามารถสอบถามและขอรายละเอียดได้ที่ โรงพิมพ์ มธ.
ระหว่างวันที่  21 – 28  สิงหาคม  2563 ในเวลาทำการ
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-564-3104-6 ต่อ 2212