โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. จึงของดติดต่องาน

26 ส.ค. 2563 | อ่าน 76 ครั้ง
               ด้วยทางโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงาน
ในวันที่  31  สิงหาคม  ถึงวันที่  3  กันยายน  2563 ตั้งแต่เวลา  08.30  –  16.30  น.
จึงของดติดต่องานในวันดังกล่าว
โดยสามารถติดต่องานได้ที่  สำนักงานที่ท่าพระจันทร์   ติดต่อคุณณัฐติกานต์
โทรศัพท์ 089-522-6360 หรือ  02-224-1350  และที่ศูนย์รังสิตจะเปิดทำการปกติ
ในวันอังคารที่  8   กันยายน 2563